Nieuws

SGS Ewacs vervolledigt het aanbod van de groep op Créalys

Capture d'écran 2024-01-10 181721

Opeenvolgende bedrijfsuitbreidingen

SGS Ewacs is een van de vele groeiende ondernemingen die onlangs een nieuw gebouw heeft ingehuldigd op Créalys, achter de bestaande infrastructuur die al meer dan 25 jaar op het park is ondergebracht. 2023 is een historisch jaar met een indrukwekkende reeks projecten, wat aantoont dat de bedrijven blij zijn dat ze hun activiteiten hebben uitgebouwd op het wetenschapspark van Gembloux. Dat geldt eens te meer voor de Zwitserse groep SGS. Met de nieuwe investering van 2,5 miljoen euro heeft Marc Van Ryckeghem, lid van de Raad van Bestuur, opnieuw aangetoond dat de internationale directie het volste vertrouwen heeft in haar Waalse vestiging.

Een bedrijf met heel wat jaren op de teller

SGS kwam terecht op het wetenschapspark in 1998, na de overname van Geologica. In 2007 volgde een uitbreiding en kwam ook de divisie EWACS (Emergency Waste And Chemical Services) van de groep uit Feluy zich hier vestigen. 

EWACS startte in 1987 in het Vlaamse Melsele, dicht bij de haven van Antwerpen. Vandaag investeert de divisie in de oprichting van een centrum in Wallonië voor de tijdelijke opslag van zogenaamd gevaarlijk afval, een dienst waaraan het in onze regio sterk ontbrak.

Het bedrijf is actief in de recyclage, recuperatie en aangepaste behandeling van bepaalde soorten afval, zoals corrosieve, toxische, ontvlambare of explosieve materialen, maar geen radioactieve producten. De teams herverpakken de stoffen zelfs volgens de regels van de kunst.

Stel: de snelweg is versperd door een lekkende vrachtwagen. Dan komt SGS Ewacs ter plaatse om de site te beveiligen zodat het gevaarlijke afval zich niet verder verspreidt. Vervolgens zorgt het bedrijf voor het transport, de tijdelijke opslag in Gembloux en de overbrenging van het afval naar de geschikte verwerkingscentra. Andere gevallen waarin SGS Ewacs tussenbeide komt zijn bijvoorbeeld producten (zoals chemicaliën) die uit de rekken vallen of de ontmanteling van drugslaboratoria. Kortom: essentiële diensten voor de gemeenschap!

Meer info?

Emergency, Waste and Chemical Services | SGS Belgium

Een bedrijf in essentiële diensten

In 2023 werken er 65 mensen op Créalys in vijf afdelingen: het studiebureau, de sectoren ‘bodem’, ‘asbest’ en ‘lucht’ en analyses.

In die milieugebonden domeinen vinden zowel overheidsinstanties als privébedrijven antwoorden op de problematieken waarmee ze te maken krijgen: van het studiebureau dat milieueffecten onderzoekt en het speciale afvalbeheer via hun interventiesysteem voor noodsituaties tot hun diensten inzake water, bodem, asbest, enz.

Enkele voorbeelden: hydrogeologische en karstanalyses, waterwingebieden identificeren, bodemdoorlatendheidstests, traceerbaarheid van grond, milieu- en koolstofemissieaudits, verontreinigingsonderzoek en metingen van verontreinigende stoffen zoals PCB’s, zware metalen en PFAS, die de laatste jaren zo vaak in het nieuws komen.

Het bedrijf probeert op een ludieke manier mensen te sensibiliseren omtrent dergelijke thema’s, zoals met deze groep die industriële containers gebruikt om muziek te maken.

Het BEP staat ook tot uw dienst

De teams van het BEP en de gemeente Gembloux werden ook nu weer uitgebreid bedankt voor hun steun tijdens het lange ontwikkelingsproces van deze investering. De opeenvolgende directieleden van het bedrijf hebben er nooit een geheim van gemaakt dat ze blij zijn met de permanente inzet en ondersteuning van de lokale spelers.

Ook u kunt een beroep doen op het BEP voor een professionele ondersteuning op maat.

Diensten – Invest in Namur (invest-in-namur.be)

 

 

UNE QUESTION UNE DEMANDE ?
Contactez-nous !

Les champs marqués d'un * sont requis.