Voedingssector

 

Je bedrijf in de voedingssector? Kijk richting Namen!

De voedingssector is erkend als specialiteit voor de streek rond Namen. Wil je een project opstarten in de voedingssector, of heb je een innovatief product/dienstverlening in dat marktsegment, kom erover praten met ons.

Als je bijvoorbeeld een revolutionair ingrediënt ontwikkelt, dan stellen we onze infrastructuur, onze knowhow, ons netwerk en onze deskundigheid tot je beschikking.

Ideale plekken
voor je projecten

 

 

 • Food is Life: deze incubator, gelegen in Sambreville, stuurt start-ups en spin-offs aan die actief zijn in de voedingssector. Kantoren en vier werkplaatsen van elk 200 m² zijn er voor die specifieke activiteiten.
 • Smart Gastronomy Lab: in dit laboratorium in Gembloers kan je je diensten, tools of nieuwe toepassingen in de voedingssector uittesten, in partnership met de universiteiten, publieke partners, bedrijven, verenigingen en individuele marktspelers.
 • Crealys®: het wetenschapspark van de provincie Namen staat open voor bedrijven die actief zijn op het vlak van voeding, gezondheid, persoonsgebonden diensten, nieuwe technieken en technologieën.
 • Bedrijvenzone van Ciney: deze zone is in het bijzonder gericht op bedrijven in de voedingssector. Je vindt er met name de overdekte markt van Ciney (de grootste beestenmarkt van Europa), slachthuizen en uitsnijderijen, het Waalse veeteeltagentschap, het veeartsenlaboratorium Arsia, de erg befaamde Traiteur Paulus, een aantal bedrijven die actief zijn in het veranderen van consumptiegewoonten of die veeteeltmateriaal en instrumenten voor veeartsenij aanbieden.
 • Maar ook: 34 bedrijvenzones, 30 incubatoren, 1 300 ingerichte hectare, themaparken, een vastgoeddatabase… (link met ‘Waar vestig ik me?’)

Een heel netwerk tot je dienst

Het BEP ondersteunt voorliggende projecten om gezamenlijke workshops op te zetten, promoot uitwisseling in het gebruik van uitrusting, gezamenlijke logistieke/distributiecentra, incubatoren voor projectleiders (groenteteelt, zuivelproducten, …), bovenop diens specifieke begeleiding van bedrijven in de voedingssector.

 

Namen bewijst haar waarde in deze domeinen:

 

 • Gespecialiseerde coach: het BEP biedt de expertise aan van een bedrijvencoach die de noden en specifieke distributiekanalen van de voedingssector kent.
 • De concurrentiepool Wagralim, gericht op de voedingssector, bevindt zich in de bedrijvenzone Crealys® en is actief op vier domeinen: “gezonde” voeding/voedingskwaliteit, industriële efficiëntie, verpakking, de ontwikkeling van duurzame ketens in de voedingssector.
 • De Universiteit van Namen beschikt over een aantal onderzoekeenheden die in het bijzonder gericht zijn op gezondheid en levenswetenschappen.
 • De faculteit Gembloers Agro-Biotech brengt bio-ingenieurs aan de top van duurzame ontwikkeling en milieu-innovatie, landbouwwetenschappen en biotechnologie.  
 • Terra, onderzoekscentrum van Gembloers Agro-Biotech, werkt op basis van drie expertisedomeinen: landbouwkunde, biotechnologie en milieu.
 • Voor de bedrijven in de voedings- en agro-industriële sector is er een ondersteunend technologisch platform genaamd KeyFood en dat in verbinding staat met de Wagralim-pool, waarvan incubator Food is Life deel uitmaakt. Dit platform brengt onderzoekers en universiteiten bij elkaar, zodat hun expertise binnen handbereik komt. 

Deskundigheid tot je beschikking

Onze universiteiten en hogescholen leiden je toekomstige bio-ingenieurs op, maar ook je technici inzake tuinbouw, mechanica, milieu, natuurwetenschappen.

Heb je een project in de voedingssector?
Laat ons het er eens over hebben

Les champs marqués d'un * sont requis.