Duurzaam bouwen en Milieu

 

Je bedrijf in de sector duurzaam bouwen of milieu? Kijk richting Namen!

De bouwsector is een belangrijk onderdeel in de economische context van de provincie Namen. Die sector krijgt te maken met een grote uitdaging: de noodzaak om bouwen en milieuvriendelijkheid aan elkaar te koppelen, met name door de uitbouw van de kringloopeconomie erin te verwerken. Prioriteit: goederen en diensten produceren waarbij je de consumptie en verspilling van grondstoffen en niet-hernieuwbare energie sterk beperkt.

Ideale plekken voor je projecten

 

 • Het Ecolys®park is volledig opgevat en ingericht om bedrijven te vestigen die actief zijn in het duurzaam bouwen en duurzame ontwikkeling, maar ook klassieke KMO’s met aandacht voor milieubeheer (op het vlak van energie, mobiliteit, afvalbeheer, …). Het park staat ook open voor spelers die gespecialiseerd zijn in samenwerking met en opleiding van beroepsmensen in het duurzaam bouwen.
 • De economische bedrijvenzones Crealys®, Ecolys® en Floreffe streven naar onderlinge dienstverlening tussen bedrijven: diensten in verband met uitrusting, werken aan meer autonomie, synergieën tussen bedrijven.
 • Maar ook: 34 bedrijvenzones, 30 incubatoren, 1 300 ingerichte hectare, themaparken, een vastgoeddatabase… (link met ‘Waar vestig ik me?’)

Een heel netwerk tot je dienst

Ondernemers, architecten, bouwmeesters, fabrikanten, studiebureaus, onderzoekscentra en universiteiten, instellingen voor informatieverstrekking en promotie, stedenbouwkundigen, mobiliteitsexperten: de regio Namen is een ware hub op het vlak van duurzaam bouwen en milieu.

Hier volgen enkele sterke Naamse punten in die domeinen:

 • De gespecialiseerde coaches van het BEP worden opgeleid om de korte keten, de kringloopeconomie, biomassa, hernieuwbare energie, groenaanleg, mobiliteit te bevorderen.
 • De Cluster Cap 2020 omvat ondernemers, architecten en producenten van bouwmaterialen. Doelstelling: samenwerken om het gebruik van hernieuwbare energie te promoten en de energieprestaties van gebouwen in Wallonië te verbeteren.
 • De Cluster duurzaam bouwen is een netwerk van bouwmeesters, architecten, fabrikanten, studieburelen, ondernemers, onderzoekscentra en universiteiten, instelling voor informatieverstrekking en promotie, allemaal in het teken van duurzaam bouwen.
 • De Cluster TWEED (Waalse Technologie Energie – Milieu en Duurzame ontwikkeling) omvat een honderdtal bedrijven in de sector van duurzame ontwikkeling.
 • De concurrentiepool GreenWin, gericht op groene economie en duurzame ontwikkeling, stimuleert technologische partnershipsprojecten rond drie strategische hoofdlijnen: groene chemie, duurzaam bouwen en milieutechnologie.
 • REC² heeft tot doel om korte ketens uit te bouwen voor hergebruik van materialen; dit project omvat 9 instellingen in Wallonië, in Vlaanderen en in Frankrijk.
 • De Confederatie Bouw is een verbond van ondernemers die actief zijn in de bouw, energie en milieu. Ze organiseert informatiezittingen, workshops en gespecialiseerde seminaries in sectoren van duurzame energie.
 • De interface Adisif ondersteunt de onderzoekscentra van de hogescholen die actief zijn op het vlak van bouwen en bevordert uitwisseling van deskundigheid tussen hogescholen en bedrijven.
 • Ligne Bois is een centrum voor informatieverstrekking, bewustmaking en samenwerking met het oog op de opwaardering van hout in de bouw en voor beroepsmensen in de sector.
 • Greenwal, het expertisecentrum voor Duurzaam bouwen.

 

 

 

Deskundigheid tot je beschikking

De regio Namen leidt je toekomstige specialisten inzake duurzaam bouwen en milieu op.

 • De Universiteit van Namen is een onmisbare partner op het vlak van bouwen en duurzaam bouwen, via haar onderzoekseenheid materiaalwetenschappen.
 • De faculteit van Gembloers Agro-Biotech voert onderzoek op het vlak van stedenbouw en milieu.
 • Het IFAPME (Waals Instituut voor leren en werken en voor zelfstandigen en Kleine en Middelgrote ondernemingen) biedt leren en werken aan in tal van beroepssectoren, waaronder de bouw en hout.

Heb je een project duurzaam bouwen of inzake milieu?
Laat ons het er eens over hebben!

Les champs marqués d'un * sont requis.