Nieuws

GROTE LENTESCHOONMAAK - OCÉ SOFTWARE DOET MEE IN CREALYS®

bewapp_2019

Voor het derde jaar op rij deed de firma Océ Software Laboratories mee aan de Grote Lenteschoonmaak. Zo haalden de personeelsleden 26 zakken afval op in het Crealys® wetenschapspark.

Grote lenteschoonmaak 2019

Deze actie om te sensibiliseren voor openbare netheid kadert in een actieplan van de Waalse Regering voor een schoner Wallonië (Wallonie Plus Propre of BE WAPP) en heeft sinds 2015 elk jaar eind maart plaats.

Ieder jaar komen duizenden burgers, scholen, bedrijven, verenigingen samen om hun omgeving schoon te maken. In 2018 werd zowat 365 ton zwerfvuil verzameld, namelijk 115 ton PMD en 250 ton gemengd afval.

En voor het derde jaar op rij schreef Océ Software Laboratories Namur een team in voor deze operatie.

Het is trouwens door deze actieve deelneming dat OSL door de ploegen van het RTBF-programma ‘Quel temps !’ werd gekozen om de operatie 2019 te illustreren.

Dus kwamen zowat dertig medewerkers van OSL op donderdag 28 juni samen om de wegen, de parkings, de bermen en bosjes van het Crealys® wetenschapspark schoon te maken. In vijf groepen schuimden ze de straten op en rond het bedrijventerrein af om alle afval op te rapen. Na twee uur hadden ze zo niet minder dan 26 vuilniszakken en 10 PMD-zakken gevuld. Ook grofvuil werd verzameld, vooral resten van bouwwerken zoals kabels, buizen, leidingen.

Deze mooie voorjaarsactie werd afgesloten rond de foodtruck ‘L’en-cas d’Océ’, geen toevallige keuze.

 

UNE QUESTION UNE DEMANDE ?
Contactez-nous !

Les champs marqués d'un * sont requis.