Nieuws

Sterilisatiecentrum voor chirurgisch materiaal op Care-Ys

Modélisation du futur centre de stérilisation

Binnenkort komt er een sterilisatiecentrum voor chirurgisch materiaal op Care-Ys, het nieuwe bedrijvenpark van het BEP in Bouge. Het centrum zal gericht zijn op gezondheidszorg en persoonlijke verzorging. Het universitair ziekenhuis UCL Namur en de Clinique Saint-Luc van Bouge slaan de handen in elkaar om deze gemeenschappelijke structuur mogelijk te maken.

Alle sterilisatieactiviteiten samen op één plaats

De Clinique Saint-Luc van Bouge en het universitair ziekenhuis UCL Namur (vestigingen Dinant en Sainte-Elisabeth) hebben zich verenigd onder de naam CARE-NAM. Met die ziekenhuisvereniging willen ze een gemeenschappelijke centrale sterilisatie-eenheid oprichten en uitbouwen voor de drie ziekenhuizen. Het doel van de nieuwe structuur is om alle activiteiten omtrent sterilisatie te centraliseren: merken, herverpakken, wassen, steriliseren en traceren, maar ook alle bijhorende logistiek (aankoop, opslag, behandeling, traceerbaarheid, transport, …).

In plaats van de drie huidige sterilisatieafdelingen te renoveren en opnieuw uit te rusten, kozen de ziekenhuizen voor een nieuw gemeenschappelijk sterilisatiecentrum. Zo zal een groter volume verwerkt kunnen worden. Dat zorgt op zijn beurt voor een sterke daling van de investerings- en werkingskosten en een grotere wendbaarheid om zich snel aan de veranderende technologie en normen aan te passen. 

Het eerste grote project op CARe-YS

Modélisation du futur centre de stérilisation

Om dit project te kunnen verwezenlijken, hebben de Clinique Saint-Luc van Bouge en het universitair ziekenhuis UCL Namur eind 2021 een terrein van 85 are gekocht in het bedrijvenpark Care-Ys. De keuze voor dit bedrijvenpark lag voor de hand: Care-Ys ligt in de nabije omgeving van de ziekenhuizen en verwelkomt bovendien bedrijven uit de sector van de gezondheidszorg en de zogenaamde ‘silver economy’ of zilveren economie, die focust op de vergrijzing van de bevolking: e-gezondheid, biotech (medische toepassingen, AI, …), gezonde voeding, bijstand en autonomie voor personen (ouderen, hulpbehoevenden of mensen met een handicap).

Het gebouw van Care-Nam zal zo’n 3500 m² groot zijn en zal de ruimtes voor sterilisatie omvatten, naast een polyvalente opslagruimte, kantoren en gemeenschappelijke ruimtes. Het project wordt geprezen om zijn duurzame aanpak en innovatieve oplossingen, zoals warmtekrachtkoppeling, zonnepanelen, een efficiënte isolatie en de recuperatie van regenwater.

Uw bedrijf op CARE-YS?

Een begeleiding van A tot Z door het BEP

Naast de keuze van het bedrijvenpark heeft het BEP de ziekenhuizen uit Namen ook bijgestaan bij het opzetten van een juridische structuur (wijze van exploitatie, regels voor financiering) en bij het architecturale project (lancering en gunning van de ontwerpopdracht, aanvraag van de vergunning, opvolging van de werf).

Het nieuwe sterilisatiecentrum sluit perfect aan bij het thema van het bedrijvenpark Care-Ys en is het allereerste bedrijf dat zich er zal vestigen. De werken op Care-Ys zullen in het eerste kwartaal van 2024 voltooid worden, waarna het park klaar is om bedrijven te verwelkomen. De bouw wordt medegesubsidieerd door de AVIQ. 

DETAILS VAN HET PROJECT EN DE STEUN VAN HET BEP
(website van het BEP)

UNE QUESTION UNE DEMANDE ?
Contactez-nous !

Les champs marqués d'un * sont requis.