Nieuws

Gezondere garnalen op uw bord, dankzij Artechno in Crealys®

Artechno-Vietnam-AWEX-BEP-2018

WIST U DIT?

De meeste garnalen die in uw supermarkt liggen, zijn ingevoerd uit Vietnam. Dit land is inderdaad de op vier na grootste uitvoerder van garnalen op wereldschaal. De export van schaaldieren en vissen is goed voor vijf miljard USD en dus een zeer belangrijke bron van inkomsten na rijst. En dat heeft uiteraard een invloed op het milieubeheer in de Mekongdelta, waar ze worden gekweekt, en op de kwaliteit in ons bord!

Philippe Thonart, Hoogleraar aan Gembloux Agrobiotech (ULG) en oprichter van Artechno, een KMO in het wetenschapspark Crealys®, is volledig thuis in het onderwerp. Hij werkt al vele jaren samen met professor Duong Van Hop van het Instituut voor Microbiologie en Biotechnologie van de universiteit van Hanoi (Vietnam), om het gebruik van antibiotica en van chemische producten in de watercultuur te verlagen.

TOPONTMOETING

Op 20 november trok een officiële delegatie onder leiding van de Vice-minister van planning en investeringen (MPI) van de Socialistische Republiek Vietnam, samen met de Minister-President van Wallonië de heer Willy Borsu en de Gouverneur van de provincie Namen, de heer Denis Mathen, naar de zetel van Artechno om zijn installaties te bezoeken en de twee hoogleraars aan te moedigen in hun samenwerking. De projecten van Artechno krijgen steun van Wallonie-Bruxelles International (WBI), het AWEX en het BEP en zijn vooral toegespitst op de kwaliteit, de voedselveiligheid en de weerstand tegen ziektes bij mensen, dieren en planten. Dat zijn heel boeiende uitdagingen voor de wereld en de oprichter, aan wie het zelden aan ideeën en ambitie ontbreekt, wrijft zich al in de handen …

EEN INNOVATIEF BEDRIJF IN Crealys®, AL VELE JAREN

De firma ARTECHNO werd in 1999 opgericht door professor THONARD, die aan het hoofd staat van het Centre wallon de biologie industrielle (Waals centrum voor industriële biologie), in de schoot van de universitaire faculteiten van Gembloux.

Het bedrijf vond al snel een plek in een incubator in het wetenschapspark, om daarna in eigen infrastructuren te investeren.

Van in het begin werden de activiteiten toegespitst op de productie van probiotica, levende micro-organismen (bacteriën, gistmiddelen, kiemstoffen, …) die de industrie gebruikt als ingrediënten om haar producten te fabriceren.
De onderneming is gespecialiseerd in de productie van bacillen, probiotica met een hogere weerstand dan melkstoffen of bifidussen.

Het bedrijf wil zijn activiteiten uitbreiden, vergroten en eventueel nieuwe markten aanboren. In dat kader krijgt het begeleiding van het BEP.

UNE QUESTION UNE DEMANDE ?
Contactez-nous !

Les champs marqués d'un * sont requis.