Nieuws

2019: EEN HISTORISCH JAAR VOOR DE ONTHAALINFRASTRUCTUREN VOOR BEDRIJVEN IN DE PROVINCIE NAMEN

Crealys - rapport annuel PAE

2019 was een recordjaar voor BEP Expansion économique, met de beste resultaten van de voorbije tien jaar op het vlak van nieuwe vestigingen in de parken, het aantal jobs dat ze meebrengen, gekochte oppervlaktes en ook investeringen in de projecten die concreet vorm kregen.

2019 VERSUS 2018

In 2019 verkocht BEP Expansion économique 37 terreinen (tegen 24 in 2018). Het gaat samen om 25,3 ha (ten opzichte van 8,75 ha in 2018), 70,240 miljoen € investeringen (vergeleken met 17,422 in 2018) en zowat 527 al bestaande of te creëren arbeidsplaatsen (tegenover 270 banen in 2018).
Van de 37 verkopen betreffen er 12 uitbreidingen van bestaande bedrijven en 13 bedrijven van buiten de provincie Namen.
Samen met de bedrijven die gebouwen of delen van gebouwen kochten of huurden in de kring van onze bedrijvenzones, brengen de nieuwe aankopen het globaal aantal bedrijven dat zich nieuw vestigde in de parken en incubatoren, of waarvan de vestiging loopt, op 75. Daar hoort een investeringsbedrag van 90 miljoen bij.

TOP DRIE VAN DE PROJECTEN 2019

In investeringen staat de uitbreiding van Puratos (Seilles) aan kop, met een investering van 15,5 miljoen €. Dan volgt Carlier Bois (Ecolys), met een lopende investering van 11 miljoen. Op de derde plaats komt de TEC (Mecalys), met een project van 10 miljoen €.
Wat de tewerkstelling betreft (bestaand of nog te creëren), staat de vestiging van bpost in La Houssaie bovenaan in 2019, met 112 bijhorende arbeidsplaatsen, gevolgd door de TEC (75 banen) en Carlier Bois (44 banen).

DE SUCCESRIJKSTE PARKEN

De ‘succesrijkste parken’ zijn: Ecolys (6 nieuwe vestigingen, 100 arbeidsplaatsen en 18 miljoen aan investeringen), gevolgd door de drie parken van Andenne (Seilles, Mecalys en La Houssaie) met 7 nieuwe vestigingen, 284 arbeidsplaatsen en investeringen voor 39 miljoen €.
Zeker ook aan te stippen, zijn de eerste verkopen in het gloednieuwe park van Havelange (drie verkopen in 2019).
DE NOG BESCHIKBARE RUIMTES
Eind 2019 ligt de bezettingsgraad van de bedrijvenzones op 90%.
Slechts 17 parken op de 35 van het grondgebied beschikken nog over grond:
Achêne, Auvelais, Chastrès, Fernelmont (- 2 ha);
Ciney, Baillonville-Nord, Havelange, La Houssaie, Mornimont, Sorinnes (tussen 2 en 5 ha);
Sainte-Eugénie en Tamines (5 tot 10 ha);
Beauraing en Rochefort (10 tot 20 ha);
Crealys, Ecolys en Mecalys (+ 20 ha).

DE GEBOUWEN VOOR TIJDELIJK ONTHAAL

Sinds 1986 bouwde BEP Expansion économique 46 onthaalgebouwen voor verhuur aan bedrijven in oprichting. De Intercommunale beschikt vandaag nog over 19 doorgangsgebouwen (110 modules) en 9 bedrijvencentra (3000 m² kantoren).
Deze infrastructuren huisvesten 83 huurders en 391 arbeidsplaatsen, die als volgt verdeeld zijn:
Doorgangsgebouwen: 40 bedrijven en 204 arbeidsplaatsen (bezettingsgraad van 90%);
Bedrijvencentra: 38 bedrijven en 171 arbeidsplaatsen (bezettingsgraad van 65%);
TRAKK (vóór de verhuizing): 5 bedrijven en 16 arbeidsplaatsen (bezettingsgraad van 100%).
Twee gebouwen werden verkocht in 2019: het doorgangsgebouw van Seilles, verkocht aan Puratos, en het gebouw van Baillonville, verkocht aan de firma Tilman.

TOT BESLUIT …

In 2019 evolueerden de resultaten fors vergeleken met het jaar voordien. De globale werkgelegenheid in onze bedrijvenzones nam opnieuw toe met 310 arbeidsplaatsen. Alle vestigingscriteria zijn onovertroffen sinds tien jaar, inzake:
Aantal vastgoedtransacties;
Aantal vaste of te creëren arbeidsplaatsen;
Uit te voeren investeringen;
Totale verworven oppervlakte.
En dan zijn er nog de uitstekende globale vooruitzichten voor 2020, met 70 projecten in portefeuille, voor zowat 570 arbeidsplaatsen en 80 miljoen € aan investeringen (situatie van midden februari 2020).

EN MORGEN?

Tegen 2023 zullen vijf nieuwe bedrijvenzones op de markt kunnen komen: Care-Ys (Bouge), de uitbreiding van Ciney-Hamois, Cit-Ys (Belgrade), Mariembourg en Anthée. Deze vijf parken vertegenwoordigen een oppervlakte van 106 ha en een onthaalpotentieel van 235 bedrijven en 2200 arbeidsplaatsen.
Op langere termijn (2025) zullen nog eens twee parken de lijst aanvullen: de uitbreiding van Crealys op 50 ha en van Mettet op 15 ha. Deze twee parken zullen plaats bieden voor zowat 130 bedrijven, die 1300 arbeidsplaatsen vertegenwoordigen.

Tegelijk met de aanleg van bijkomende ruimte, wil BEP Expansion économique ook verder investeren in de huidige bedrijvenzones. Zo zullen in Beauraing, Ciney-Lienne en Fernelmont nieuwe infrastructuren ingericht worden (nieuwe wegen in de parken zelf, rotonde en stormbekken). Voor het park van Rochefort wordt een plan uitgevoerd om het globaal een nieuwe impuls te geven. Dit heeft vooral betrekking op de landschappelijke inrichting en de uitrusting met optische vezel.

UNE QUESTION UNE DEMANDE ?
Contactez-nous !

Les champs marqués d'un * sont requis.